VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH GAME

IT/phần mềm; IT/phần cứng; Kinh Doanh/Marketing

Ngày hết hạn: 30/01/2022

Chi tiết

NHÂN VIÊN GAME DESIGN - 2D ARTIST GAME

Thiết kế đồ họa; Game

Ngày hết hạn: 30/12/2021

Chi tiết

NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PHP

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 30/12/2021

Chi tiết

Trưởng Nhóm Thiết kế

Thiết kế đồ họa; Game

Ngày hết hạn: 30/12/2021

Chi tiết