VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

NHÂN VIÊN GAME DESIGN - 2D ARTIST GAME

Thiết kế đồ họa; Game

Ngày hết hạn: 30/08/2022

Chi tiết

PHP Deverloper - Team Leader

Ngày hết hạn: 15/08/2022

Chi tiết

Junior Backend Developer - Lương Thưởng Hấp Dẫn

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 15/07/2022

Chi tiết

GAME DESIGNER - KỊCH BẢN GAME

Thiết kế đồ họa; Game

Ngày hết hạn: 07/07/2022

Chi tiết