VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

Trưởng Nhóm Thiết kế

Thiết kế đồ họa; Game

Ngày hết hạn: 30/12/2021

Chi tiết

Game Developer

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 30/11/2021

Chi tiết

NHÂN VIÊN GAME DESIGN - 2D ARTIST GAME

Thiết kế đồ họa; Game

Ngày hết hạn: 30/11/2021

Chi tiết

BIÊN TẬP VIÊN _MC AUDIO/VIDEO

Báo chí - truyền hình; Giáo dục - Đào tạo

Ngày hết hạn: 30/11/2021

Chi tiết