VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

GAME DESIGNER - KỊCH BẢN GAME

Thiết kế đồ họa; Game

Ngày hết hạn: 07/07/2022

Chi tiết

Game Developer

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 30/06/2022

Chi tiết

NHÂN VIÊN GAME DESIGN - 2D ARTIST GAME

Thiết kế đồ họa; Game

Ngày hết hạn: 30/05/2022

Chi tiết

BUSINESS ANALYST

Marketing/ truyền thông/quảng cáo - IT phần mềm - Công nghệ Thông tin

Ngày hết hạn: 30/06/2022

Chi tiết