VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

03 Game Developers

IT phần mềm

Ngày hết hạn: 31/10/2019

Chi tiết

Lập trình viên Java - Lương hấp dẫn

IT phần mềm; IT phần cứng/mạng

Ngày hết hạn: 30/03/2019

Chi tiết

05 Lập trình Game HTML5

IT phần mềm

Ngày hết hạn: 30/03/2019

Chi tiết

Nhân viên kinh doanh dịch vụ Vas (Music - Video - Game)

Marketting - Pr ; Quản trị kinh doanh; Quan hệ đối ngoại

Ngày hết hạn: 30/07/2018

Chi tiết