VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

Nhân viên Thiết kế đồ họa

Mỹ Thuật - Thiết kế

Ngày hết hạn: 28/02/2017

Nhân viên Thiết kế đồ họa - Lương Hấp dẫn

Thiết kế đồ họa

Ngày hết hạn: 30/05/2022

02 LẬP TRÌNH VIÊN PHP

IT phần mềm

Ngày hết hạn: 28/05/2022

Nhân Viên Senior Tester ( QA/QC ) Game, Mobile

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 15/03/2022