BỘ GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG RABBIT PLATFORM

BỘ GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG RABBIT PLATFORM

Bộ giải pháp Rabit các ứng dụng, dịch vụ viễn thông, bao gồm các dịch vụ giá trí gia tăng. Bộ giải pháp bao gồm các thành phần sau:

1. RABBIT SERVER

RABBIT SERVER LÀ NỀN TẢNG ĐỂ PHÁT TRIỂN, TRIỂN KHAI VÀ QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HỘI TỤ

 • Cung cấp công cụ, thư viện để phát triển nhanh các ứng dụng viễn thông
 • Môi trường thực thi tối ưu cho các dịch vụ viễn thông hướng sự kiện
 • Thiết kế để đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt của các hệ thống realtime
 • Hỗ trợ khả năng mở rộng và tính sẵn sàng thông qua cơ chế clustering

2. RABBIT MONITOR

RABBIT MONITOR LÀ MODULE GIÁM SÁT TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG CỦA GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG ĐƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ TRIỂN KHAI BỞI RABBIT SERVER, BAO GỒM CÁC CHỨC NĂNG

 • Giám sát trạng thái của các ứng dụng triển khai trên Rabbit Server
 • Giám sát trạng thái hoạt động của Rabbit Server
 • Cảnh báo khi có lỗi xuất hiện tới người quản trị qua Email hoặc SMS
 • Chức năng cảnh báo thông minh thông qua phân tích số liệu bất thường

3. RABBIT RESOURCES

RABBIT RESOURCES LÀ CÁC TÀI NGUYÊN CUNG CẤP ĐỂ CÁC NHÀ PHÁT TRIỂN CÓ THỂ TÁI SỬ DỤNG LẠI KHI PHÁT TRIỂN CŨNG NHƯ TRIỂN KHAI CÁC ỨNG DỤNG VIỄN THÔNG. HIỆN VTECH ĐANG CUNG CẤP RẤT NHIỀU CÁC RESOURCE NHƯ:

 • Sip: Cung cấp giao thức kết nối SIP cho các bài toán liên quan đến tổng đài
 • Diameter: Kết nối tới OCS để trừ tiền
 • SS7: Kết nối tới mạng SS7 của nhà mạng
 • SMPP: Kết nối tới SMSC để gửi và nhận tin nhắn

Đây là bộ giải pháp đã được Vtech áp dụng triển khai vào thực tế để phát triển các dịch vụ của mình như VoiceFun, English Surprise, cũng như để phát triển các giải pháp viễn thông cũng như bài toán do các đối tác

Công ty cổ phần công nghệ kỹ thuật Vtech

Công ty Cổ phần Công nghệ Kỹ thuật Vtech được thành lập vào năm 2013 bởi một nhóm các kỹ sư công nghệ trẻ tuổi hoạt động trong lĩnh vực gia công phần mềm, dịch vụ viễn thông...

Thông tin

   04 6686 1788

   info@vtechno.com.vn

   Tầng 10 - Tòa nhà Lilama 10 - Số 68 đường Tố Hữu - P Trung Văn - Q Nam Từ Liêm - Hà Nội