VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

Junior Backend Game Developer - Lương Thưởng Hấp Dẫn

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 15/06/2024

Xem mô tả

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA - GRAPHIC DESIGNER

Thiết kế đồ họa

Ngày hết hạn: 30/05/2024

Xem mô tả

TRỢ LÝ KINH DOANH - SALE ADMIN (LƯƠNG HẤP DẪN)

Marketing/ truyền thông/quảng cáo - Công nghệ Thông tin

Ngày hết hạn: 30/05/2024

Xem mô tả

PRODUCT OWNER SẢN PHẨM MOBILE APP - LƯƠNG THƯỞNG HẤP DẪN

Marketing/ truyền thông/quảng cáo - IT phần mềm - Công nghệ Thông tin

Ngày hết hạn: 31/03/2024

Xem mô tả