VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Kế toán/tài chính; Kiểm toán; Ngân hàng

Ngày hết hạn: 29/09/2023

Về chúng tôi

GAME DESIGNER - KỊCH BẢN GAME - LƯƠNG THƯỞNG HẤP DẪN

IT/phần mềm; IT/phần cứng; Kinh Doanh/Marketing

Ngày hết hạn: 30/09/2023

Về chúng tôi

Trợ lý Kinh doanh

Biên - Phiên dịch; Nhân viên kinh doanh; Marketting - PR

Ngày hết hạn: 30/09/2023

Về chúng tôi

Nhân Viên Senior Tester ( QA/QC ) Game, Mobile

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Về chúng tôi