SINH VIÊN

THỰC TẬP SINH - 2D ARTIST GAME

Thiết kế đồ họa; Game

Ngày hết hạn: 30/08/2022

Xem mô tả

Lập trình viên PHP

IT phần mềm; IT phần cứng/mạng

Ngày hết hạn: 30/06/2021

Xem mô tả

NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

Kinh doanh - Marketing

Ngày hết hạn: 30/08/2020

Xem mô tả

Chuyên Viên Digital Marketing (Google Adword, Facebook Ad...)

Kinh doanh - Marketing

Ngày hết hạn: 31/12/2019

Xem mô tả