SINH VIÊN

Nhân viên biên tập Nội dung Video

Báo Chí - Truyền hinh

Ngày hết hạn: 30/08/2019

Xem mô tả

Nhân viên Kế toán tổng hợp

Kế toán - Kiểm toán

Ngày hết hạn: 15/05/2019

Xem mô tả

TUYỂN 02 NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 2D Game artist

Thiết kế - Đồ họa

Ngày hết hạn: 30/03/2019

Xem mô tả

Nhân viên Marketing Online - Content Fanpage

Báo chí - truyền hình; Marketting - PR

Ngày hết hạn: 30/10/2017

Xem mô tả