VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

Trưởng Nhóm Thiết kế

Thiết kế đồ họa; Game

Ngày hết hạn: 30/12/2021

Xem mô tả

BIÊN TẬP VIÊN _MC AUDIO/VIDEO

Báo chí - truyền hình; Giáo dục - Đào tạo

Ngày hết hạn: 30/11/2021

Xem mô tả

BIÊN TẬP VIÊN _MC AUDIO/VIDEO

Báo chí/truyền hình; Giáo dục/sư phạm

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Xem mô tả

NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PHP

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 30/04/2021

Xem mô tả