VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

NHÂN VIÊN GAME DESIGN - 2D ARTIST GAME

Thiết kế đồ họa; Game

Ngày hết hạn: 30/08/2022

Xem mô tả

PHP Deverloper - Team Leader

Ngày hết hạn: 15/08/2022

Xem mô tả

Game Developer

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 30/06/2022

Xem mô tả

BUSINESS ANALYST

Marketing/ truyền thông/quảng cáo - IT phần mềm - Công nghệ Thông tin

Ngày hết hạn: 30/06/2022

Xem mô tả