VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

Nhân Viên Senior Tester ( QA/QC ) Game, Mobile

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Xem mô tả

GAME DESIGNER - KỊCH BẢN GAME

Công nghệ thông tin; Game

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Xem mô tả

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH GAME - GAME OPERATION

IT/phần mềm; IT/phần cứng; Kinh Doanh/Marketing

Ngày hết hạn: 30/06/2023

Xem mô tả

02 LẬP TRÌNH VIÊN PHP

IT phần mềm

Ngày hết hạn: 28/06/2023

Xem mô tả