VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

NHÂN VIÊN KINH DOANH - LƯƠNG THƯỞNG HẤP DẪN

Marketing/ truyền thông/quảng cáo - Công nghệ Thông tin

Ngày hết hạn: 30/03/2023

Về chúng tôi

Junior Backend Developer - Lương Thưởng Hấp Dẫn

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 15/03/2023

Về chúng tôi

NHÂN VIÊN GAME DESIGN - 2D ARTIST GAME

Thiết kế đồ họa; Game

Ngày hết hạn: 30/08/2022

Về chúng tôi

PHP Deverloper - Team Leader

Ngày hết hạn: 15/08/2022

Về chúng tôi