VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

Lập trình viên Java - Lương hấp dẫn

IT phần mềm; IT phần cứng/mạng

Ngày hết hạn: 30/03/2019

Xem mô tả

05 Lập trình Game HTML5

IT phần mềm

Ngày hết hạn: 30/03/2019

Xem mô tả

Nhân viên kinh doanh dịch vụ Vas (Music - Video - Game)

Marketting - Pr ; Quản trị kinh doanh; Quan hệ đối ngoại

Ngày hết hạn: 30/07/2018

Xem mô tả

Quản trị - Biên tập viên nội dung Website, Fanpage dịch vụ

Báo chí - truyền hình; Giáo dục - Đào tạo; Marketting - PR

Ngày hết hạn: 30/04/2018

Xem mô tả