SINH VIÊN

Lập trình viên PHP

IT phần mềm; IT phần cứng/mạng

Ngày hết hạn: 30/06/2021

Chi tiết

NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

Kinh doanh - Marketing

Ngày hết hạn: 30/08/2020

Chi tiết

Chuyên Viên Digital Marketing (Google Adword, Facebook Ad...)

Kinh doanh - Marketing

Ngày hết hạn: 31/12/2019

Chi tiết

Nhân viên biên tập Nội dung Video

Báo Chí - Truyền hinh

Ngày hết hạn: 30/08/2019

Chi tiết