VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

BIÊN TẬP VIÊN _MC AUDIO/VIDEO

Báo chí/truyền hình; Giáo dục/sư phạm

Ngày hết hạn: 15/07/2021

NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PHP

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 30/04/2021

Trợ lý Kinh doanh - Marketing - Thành thạo Tiếng Anh

Kinh doanh/Marketing Biên/phiên dịch

Ngày hết hạn: 15/04/2021

Nhân viên Digital Marketing

Kinh doanh/Marketing

Ngày hết hạn: 30/10/2020