VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

Junior Backend Developer - Lương Thưởng Hấp Dẫn

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 15/05/2022

Chi tiết

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH GAME

IT/phần mềm; IT/phần cứng; Kinh Doanh/Marketing

Ngày hết hạn: 30/04/2022

Chi tiết

Nhân Viên Senior Tester ( QA/QC ) Game, Mobile

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 15/03/2022

Chi tiết

NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PHP

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 30/12/2021

Chi tiết