VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

GAME DESIGNER - KỊCH BẢN GAME

Công nghệ thông tin; Game

Ngày hết hạn: 30/07/2023

Về chúng tôi

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH GAME - GAME OPERATION

IT/phần mềm; IT/phần cứng; Kinh Doanh/Marketing

Ngày hết hạn: 30/06/2023

Về chúng tôi

02 LẬP TRÌNH VIÊN PHP

IT phần mềm

Ngày hết hạn: 28/06/2023

Về chúng tôi

Junior Backend Developer - Lương Thưởng Hấp Dẫn

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 15/06/2023

Về chúng tôi