VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

Nhân viên Thiết kế đồ họa - Lương Hấp dẫn

Thiết kế đồ họa

Ngày hết hạn: 16/09/2021

Chi tiết

Trợ lý Kinh doanh

Biên - Phiên dịch; Nhân viên kinh doanh; Marketting - PR

Ngày hết hạn: 30/07/2021

Chi tiết

BIÊN TẬP VIÊN _MC AUDIO/VIDEO

Báo chí/truyền hình; Giáo dục/sư phạm

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Chi tiết

NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PHP

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 30/04/2021

Chi tiết