VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

Game Developer

IT/phần mềm; IT/phần cứng

Ngày hết hạn: 30/06/2022

Về chúng tôi

BUSINESS ANALYST

Marketing/ truyền thông/quảng cáo - IT phần mềm - Công nghệ Thông tin

Ngày hết hạn: 30/06/2022

Về chúng tôi

Nhân viên Thiết kế đồ họa

Mỹ Thuật - Thiết kế

Ngày hết hạn: 28/02/2017

Về chúng tôi

Nhân viên Thiết kế đồ họa - Lương Hấp dẫn

Thiết kế đồ họa

Ngày hết hạn: 30/05/2022

Về chúng tôi