VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN

Trưởng Nhóm Thiết kế

Thiết kế đồ họa; Game

Ngày hết hạn: 30/12/2021

Chi tiết

BIÊN TẬP VIÊN _MC AUDIO/VIDEO

Báo chí - truyền hình; Giáo dục - Đào tạo

Ngày hết hạn: 30/11/2021

Chi tiết

Trợ lý Kinh doanh

Biên - Phiên dịch; Nhân viên kinh doanh; Marketting - PR

Ngày hết hạn: 30/07/2021

Chi tiết

BIÊN TẬP VIÊN _MC AUDIO/VIDEO

Báo chí/truyền hình; Giáo dục/sư phạm

Ngày hết hạn: 15/07/2021

Chi tiết